Dieper de Thoth tarot in: Het 'Thelemic Holy Season'

Gepubliceerd op 14 maart 2024 om 17:10

In de wereld van mystiek en esoterie zijn er verschillende tradities die hun eigen heilige seizoenen vieren, elk met hun eigen unieke achtergrond en betekenis. Eén van de meest intrigerende en mysterieuze is het het 'Thelemic Holy Season' of het Heilige Seizoen binnen de Thelema. Dit seizoen, geinspireerd door de filosofie van Aleister Crowley, heeft een diepe spirituele betekenis voor volgelingen van Thelema, is doordrenkt van rijke symboliek en eigenlijk hele basale, maar wereldverbeterende wijsheid. 

Als we allemaal eens wat liever tegen elkaar doen.

Laten we dieper ingaan op de oorsprong, de gedachte erachter en wat er tijdens deze dagen wordt gedaan.

 

De Oorsprong van Thelema

Thelema is een spirituele filosofie en religie die werd geïntroduceerd door de Britse occultist Aleister Crowley in de vroege 20e eeuw. Na zijn tijd in de Hermetic Order of the Golden Dawn, besloot hij zijn eigen weg te gaan en zelf een stroming neer te zetten. Die ideeen werden versneld toen Aleister contact kreeg met een gids, Aiwass, van wie hij, door de stem van zijn vrouw Rose Kelly, het baanbrekende 'The Book of the Law' gedicteerd kreeg. Dit boekje is echt de start geweest van Thelema.

De kern van Thelema wordt samengevat in de uitspraak: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will" (Doe wat je wilt zal de hele wet zijn. Liefde is de wet, liefde onder wil).

Centraal in Thelema staat het idee dat elk individu zijn of haar unieke pad moet volgen, en dat het vervullen van je diepste wil de hoogste spirituele vervulling is. Dit moet vanuit een wilskracht komen, en het is aan ieder zelf om te vinden wat zijn of haar Wil in het leven is. Dat is vaak niet iets wat je zou willen, maar een onderliggend idee. Het idee waarvoor jij hier op aarde je echte zelf zou leren kennen. Aleister raad ons ook aan om vanuit liefde naar onszelf te kijken. De liefde is de wet, de wil zorgt ervoor dat liefde verspreid wordt. Binnen Thelema wordt dit afgekort tot '93' of zelfs '93/93'. Thelemieten (volgelingen van Thelema) sluiten hier bijvoorbeeld hun mails/brieven. berichten mee af. 

In de jaren na het doorkrijgen van het 'The Book of the Law' verdiept Crowley zijn Thelema met rituelen, en zelfs een abdij op Cyprus (waar een hoop orgieën en drugsgebruik heeft plaatsgevonden). Om zijn stroming op de kaart te zetten roept Crowley de OTO in het leven; de Ordo Templi Orientis, waarvan hij de hogepriester van is.

In Thelema staan drie godheden centraal; Hadit (het mannelijke), Nuit (het vrouwelijke) en Hoor-Paar-Kraat (het heilige kind). Crowley was van mening (en dat wordt ook ondersteund door onderzoek) dat we in de geschiedenis van onze mensheid een tijdperk (aeon) hebben gehad van het matriarchaat waarde vrouwen de heerschappij hadden, met vervolgens een tijdperk van het patriarchaat (waar we nu in zitten), maar vooral dat we wachten op een tijdperk waarin het mannelijke (ook wel Osiris) en het vrouwelijke (ook wel Isis) versmolten raakt en we bewegen naar 'de aeon van Horus' of Hoor-Paar-Kraat. Het 'Thelemic Holy Season' probeert dat laatste tijdperk te verwelkomen.

 

Het Heilige Seizoen of Hoogseizoen

Het Thelemische Heilige Seizoen is een periode die wordt gevierd door Thelema volgers van over de hele wereld. Het begint op de datum van de lente-equinox, wanneer dag en nacht in perfecte balans zijn, en is in principe een periode van tweeëntwintig dagen. Tijdens deze periode wordt ook de ontvangst van de 'The Book of the Law' gevierd. Deze periode wordt beschouwd als een tijd van spirituele groei, vernieuwing en viering van het leven.

 

De Gedachte

Tijdens het Thelemische Heilige Seizoen worden volgelingen aangemoedigd om diep in zichzelf te kijken, hun doelen en verlangens te onderzoeken en zich te verbinden met hun diepste wil. Het is een tijd van introspectie, waarin men streeft naar zelfkennis en zelfrealisatie. Centraal in deze periode staat het idee van de wil, en hoe men deze wil het beste kan manifesteren in de wereld.

Activiteiten en Rituelen

Gedurende het Thelemische Heilige Seizoen worden verschillende activiteiten en rituelen uitgevoerd door Thelemiten om hun verbinding met hun diepste zelf en met elkaar te versterken. Dit kan onder meer het uitvoeren van meditaties, het lezen van heilige geschriften zoals "The Book of the Law" van Aleister Crowley, en het deelnemen aan rituele bijeenkomsten om de goddelijke wil te eren en te vieren.

Dit is natuurlijk super als je echt een groep hebt in je buurt waar Thelema beoefend wordt. In Nederland hebben we een OTO afsplitsing in Amsterdam en Rotterdam.

 

De meeste Thelemieten zijn solitair en doen hun eigen rituelen.

Tijdens de tweeëntwintig dagen wordt er ook diep gewerkt met de tarot! Vanaf 19 april (dit jaar 2024) in de avond wordt het Hoogseizoen ingeluid met het lezen van werk uit de heilige boeken van Thelema (zie hieronder voor specifieke stukken/titels), en vanaf de lente - equinox op 20 maart staat er elke dag een tarotkaart van het grote arcanum om op de mediteren en een stuk tekst. Daarnaast is aan elke dag ook een Hebreeuwse letter gekoppeld aan de kaart om zo ook de Qabalistische correspondentie mee te nemen. Elke dag realiseren; wat zijn de fasen van het leven? En; waar ben ik met mijn magische werk, mijn positie op de Qabalistische boom?

 

Hieronder vind je de volgorde van de dagen en hun kaarten en teksten, zoals het ook officieel op Thelema.org staat:

 

" Each of the twenty-two days of the Thelemic Holy Season — from March 20 through April 10 — is attributed by us to one of the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. It is recommended that each aspirant, on each of these days, prominently display the corresponding Tarot Trump, and conduct such other meditation, ritual, or other recognition of the principle as he or she may see fit. In the tabulation below are also given recommended readings from the Sacred Writings for each day of the holy season.

On the night before the Vernal Equinox, closing the old year (usually March 19), it is recommended that the aspirant read The Prologue of the Unborn from Liber VII and meditate on the release of the concluding cycle.

On March 20, the Invocation of Horus (The Supreme Ritual) may be performed to celebrate the anniversary of the Equinox of the Gods. The following readings (most, but not all, of which are from Class A Documents, the so-called "Holy Books of Thelema") are then recommended for each of the 22 days.

 • March 19 Liber VII, "Prologue of the Unborn"

 • March 20 TAV, The Universe: Liber VII, Cap. 2 (morning); Liber LXV, Cap. 1 (evening)

 • March 21 SHIN, The Aeon: Liber LXV, Cap. 4

 • March 22 RESH, The Sun: Liber VII, Cap. 4

 • March 23 QOPH, The Moon: Liber VII, Cap. 6

 • March 24 TZADDI, The Emperor: Liber Tzaddi

 • March 25 PEH, The Tower: Liber VII, Cap. 1

 • March 26 A'AYIN, The Devil: Liber A'ash

 • March 27 SAMEKH, Art: Liber ARARITA, Cap. 7

 • March 28 NUN, Death: Liber Arcanorum

 • March 29 MEM, The Hanged Man: Liber LXV, Cap. 3

 • March 30 LAMED, Adjustment: Liber Librae

 • March 31 KAPH, Fortune: Liber VII, Cap. 3

 • April 1 YOD, The Hermit: Liber VII, Cap. 5

 • April 2 TETH, Lust: Liber Stellae Rubeae

 • April 3 CHETH, The Chariot: Liber Cheth

 • April 4 ZAYIN, The Lovers: Liber LXV, Cap. 2

 • April 5 VAV, The Hierophant: Liber LXV, Cap. 5

 • April 6 HEH, The Star: Liber ARARITA, Cap. 6 (additional suggestion: An Account of A.·.A.·.)

 • April 7 DALETH, The Empress: Liber VII, Cap. 7

 • April 8 GIMEL, The Priestess: Liber Legis, Cap. I (Nuit)

 • April 9 BETH, The Magus: Liber Legis, Cap. II (Hadit)

(additional suggestion: Liber Magi)

 • April 10 ALEPH, The Fool: Liber Legis, Cap. III (Heru-Ra-Ha)

(additional suggestison: Silence)"

 

Maar wat doe je dan?

Doe net als ik; stap in het archetype dat de grote arcanumkaart van die dag geeft. De eerste dag is dat de wereld; hoe zie jij jezelf in volledigheid? Wat kun je achter je laten en wat zie je voor je bewegen? Hoe kun jij verder dansen in het aardse? En zo kun je bij elke kaart echt de persoon op de kaart zijn!

Een andere tip is mediteren met de kaarten. Visualiseer bijvoorbeeld de kaart. Daar kun je prachtige gesprekken en inzichten uit krijgen.

 

Het Thelemische Heilige Seizoen is een mooie periode die diep geworteld is in de filosofie en praktijk van Aleister Crowleys gedachtegoed. Op de manier hoe je het kunt doen met de tarot biedt het ook een mooie diepe kijk in het grote arcanum van de tarot. Hoe je kunt bewegen van het meest aardse naar het hoogste.

Het doorleven van de tarotkaarten is sowieso een mooi ritueel; het geeft een diepere band met de kaarten zelf en hun symboliek. Door juist nu mee te doen met dit Hoogseizoen, waarbij de lente langzaam overgaat in de voorzomer zien we onszelf ook groeien en bloeien, en een portie dagelijkse magie is nooit weg!

 

93/93 (ik ben geen Thelemiet, maar ik wens jullie wel liefde toe :) )

Barbara

 

Meer lezen?

Holy Books of Thelema

The Book of the Law

Equinox of the Gods

--> Gratis te vinden op Sacred Texts!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.